Otto Wijnen: spreker, presentator, presentatietrainer & presentatiecoach

Oei! Er zal gesproken worden tijdens een formeel event. Dat wordt weer sáái, verwacht men.

Maar nee, niet deze keer. U bent hier met een goede reden: U wilt dat mensen geboeid worden. Plezier hebben. Lachen. En tegelijkertijd de boodschap onthouden. Oftewel: dat iedereen nog lang napraat over de speech. Win de waardering van uw publiek. Huur mij in als:

Kort maar krachtig: als super ervaren! Hij heeft van het publiek de één na hoogste score gekregen: 8,7!

Roger Schreurs

CEO, Loco Enzo

Onlangs organiseerde De Nederlandsche Bank een symposium met het oog op de introductie van Solvency 2; een nieuw Europees raamwerk voor risicobeheersing binnen de verzekeringsindustrie. Het symposium werd door 400 deelnemers bijgewoond en belangrijke sprekers van de Europese Commissie, DNB, het Verbond van Verzekeraars, vanuit de sector en van het Ministerie van Financiën gaven hun visie. Het eind van de ochtend werd ingevuld door Otto Wijnen die op professionele wijze de hele zaal om de tuin leidde met een energie-boost van jewelste in de vorm van een fakespeech. Het was ongekend leuk. In hoog tempo, met heel veel humor en door onverwachte wendingen werd de zaal geconfronteerd met het verleden van verzekeraars en de noodzaak tot verandering. Na circa 25 minuten zong de zaal collectief en uit volle borst een door Otto aangereikte melodie. Zijn presentatie werd gevolgd door een daverend applaus als bewijs van zijn vakmanschap als entertainer.

Henk Korthorst

RA, Afdelingshoofd Toezicht Verzekeringsmaatschappijen, De Nederlandsche Bank