Bel voor een vrijblijvende offerte 085 4012600 info@ottowijnen.nl

SCILWat is SCIL?

SCIL is een interactiemodel waarmee u uw interactievaardigheid en uw communicatieve vaardigheden inzichtelijk maakt en verbetert. Aan de hand van een online vragenlijst ontstaat een profiel. Dit profiel bespreek ik met u en ik reik oefeningen aan om uzelf te ontwikkelen op de specifieke factoren.

Voor wie is de SCIL-Strategie?

De SCIL-strategie is voor iedereen die:

 • als leidinggevende zijn medewerkers blijvend voor zich wil winnen;
 • als trainer zijn deelnemers meer wil enthousiasmeren;
 • in voordrachten of presentaties overtuigender wil overkomen;
 • succesvoller wil zijn tijdens verkoopgesprekken.

Kortom; voor iedereen die gevoel, uitstraling, zakelijkheid en welbespraaktheid wil verbinden om zo te bereiken wat hij of zij wil.

Toepassing van SCIL

De uitkomsten van een SCIL-profiel zijn te gebruiken als hulpmiddel bij:

 • het ontwikkelen van persoonlijke interactievaardigheden,
 • personeelswerving en planning van personeelsinzet,
 • de ontwikkeling van de interactievaardigheden van leidinggevenden, verkooppersoneel, trainers, coaches en iedereen die regelmatig voor groepen spreekt.

De vragenlijst is al 40.000 maal ingezet, steeds verder ontwikkeld en geeft een een zo groot mogelijk objectief beeld van de werkelijkheid weer.

SCIL-profiel

Het SCIL-profiel maakt onderdeel uit van de SCIL-strategie. Deze strategie bestaat uit de volgende stappen:

 1. Invullen van de SCIL-online vragenlijst
 2. De uitkomsten van deze vragenlijst geven u een helder zelfbeeld dat leidt tot zelfinzicht.
 3. Vanuit deze inzichten beslist u welke interactievaardigheden u gaat ontwikkelen.
 4. U gaat zelfstandig of met een geautoriseerde SCIL-coach aan de slag met praktische oefeningen. Dit leidt tot zelfontwikkeling.
 5. U zet uw verbeterde interactievaardigheden om in de praktijk. Dit leidt er toe dat u bereikt wat u wil!

De oefeningen die voor de SCIL-strategie zijn ontwikkeld, hebben het effect dat:

 • verkoopmedewerkers hun gehele effectrepertoire kunnen inzetten en zo succesvoller zijn
 • leidinggevenden hun individuele effectrepertoire zo verbreden dat ze hun medewerkers en collega’s gemakkelijker en blijvender voor zich en hun beslissingen winnen
 • personen heel gemakkelijk het enthousiasme overdragen en effect bereiken dat ze graag willen bereiken
 • trainers en coaches hun cliënten en deelnemers op zodanige wijze kunnen ondersteunen bij de verbetering van hun persoonlijke manier van overkomen, dat er snel wat verandert en blijvend veel meer bereikt wordt.

Wetenschappelijke ervaring

In het wetenschappelijk onderzoek door de universiteit van Essen werden in totaal vier clusters ontdekt die beschrijven hoe mensen op anderen overkomen:

 • Sensus (= mensen die vanuit gevoel een relatie willen creëren)
 • Corpus (= mensen die vooral fysiek communiceren en contact leggen)
 • Intellektus (= mensen die vooral rationeel zijn)
 • Lingua (= mensen die zeer taalvaardig zijn)

Ieder cluster is op zijn beurt onderverdeeld in vier effectfactoren. In de afgelopen vijftien jaren zijn circa 35.000 personen onderzocht. Ieder mens ontwikkelt in de loop van zijn leven een individueel effectprofiel (net zoals een vingerafdruk), dat een unieke samenstelling is van de 4 effectclusters en 16 effectfactoren.

Het individuele profiel staat echter – in tegenstelling tot bijvoorbeeld een vingerafdruk – niet definitief vast. Het is in feite uw hele leven te veranderen. Zoals men een taal kan leren of een instrument kan leren bespelen, kan ook actief gewerkt worden aan het persoonlijke interactieprofiel van een mens.

Als u kiest voor de SCIL-strategie, zult u in de toekomst personen sneller kunnen inschatten en hen in hun geheel (net als de kameleon) kunnen waarnemen. En omdat u zelf al uw eigen SCIL-effectprofiel hebt laten bepalen, zult u uw ontmoetingen met anderen al snel aangenamer en succesvoller vorm kunnen geven.

Kennis van de sterkte en zwakte van hoe u op anderen overkomt maakt namelijk een bewuste toepassing van uw sterke kanten mogelijk, maar ook de gerichte training van alle factoren waar u op dit moment minder sterk in bent. En het laatste is bijzonder belangrijk. Want iemand die sterk ontwikkeld is op alle clusters en factoren, beschikt in iedere situatie over een grote interactievaardigheid. Die kan spelenderwijs omgaan met de indruk die hij/zij op een ander wil maken, die indruk bij iedere gelegenheid of tegenover iedere persoon aanpassen en daarbij toch zichzelf blijven.

Online vragenlijst

SCIL online vragenlijstVoor iedereen die graag een helder beeld van zijn of haar interactievaardigheden wil hebben is er de SCIL-online vragenlijst. Om de SCIL-online vragenlijst in te kunnen vullen kunt u bij ons een code aanvragen. U kunt de vragenlijst ook als particulier invullen. U kunt dan bij ons een code bestellen door € 98 excl. btw over te maken op rekeningnummer NL78 TRIO 0254 8144 33, onder vermelding van SCIL én uw mailadres. Als het bedrag bij ons op de rekening staat sturen wij u uw persoonlijke code naar het opgegeven mailadres waarna u de vragenlijst kan gaan invullen.
U ontvangt na het invullen uw persoonlijke SCIL-effectprofiel plus uw SCIL-strategie handboek (PDF-document van 57 pagina´s) dat op uw testresultaat berust. Klik hier voor de vragenlijst.

SCIL coaching

U kunt op twee manieren aan de slag gaan.

 1. Met behulp van de uitvoerige documentatie kunt u uw eigen coach zijn. In het handboek staan veel oefeningen waarmee u uw interactie vaardigheden verder kunt ontwikkelen.
 2. Onder begeleiding van Otto Wijnen, geautoriseerd SCIL-coach.

Ik kan namelijk:

 1. u ondersteunen bij de interpretatie van uw individuele effectprofiel en er voor zorgen dat u geen verkeerde conclusies trekt
 2. u adviseren bij de keuze van oefeningen die speciaal geschikt zijn om uw effectrepertoire uit te breiden en professionele instructies geven (beter en vooral persoonlijker en individueler dan schriftelijke documentatie dat kan)
 3. samen met u op gezette tijden uw ontwikkeling en de voortgang controleren en eventueel bijsturing geven

Deze coaching kan zowel bij ons op kantoor in Hoorn, bij u op locatie of via videoconferencing, bijvoorbeeld met Skype.

Wilt u uw charisma verbeteren, groeien in uw communicatievaardigheden of heeft u vragen over SCIL? Aarzel niet om te bellen met 085 4012600. Ik help u graag verder!