Kjell Lutz is dagvoorzitter en trainer van 'online modereren'.